Dinas Cross, Pembrokeshire

Class Details

Instructor: Peter Andersen

Tuesday

6pm - 7pm Taiji Quan / Chun Yuen Quan

7pm - 8pm Qigong

8pm - 9pm Wing Chun

Info


Map


Loading...

Location & Contact Info