Class Details

Instructor: Darryl Moy

Tuesday

Chun Yuen Quan:/ Chen Taiji 6.00pm to 6.45pm

Dayan Qigong: 6.50pm to 7.50pm*

Wing Chun Kung Fu : 7.55pm to 8.55pm*

Info


Map


Loading...

Location & Contact Info