Class Details

Instructor: Mike Baker

Tuesday

Chun Yuen/ Chen Taiji/ Wing Chun 7.00-8.00pm

Qigong 8.00-9.00pm

Info


Map


Loading...

Location & Contact Info