Waterford Qigong

Class Details

Instructor: Peadar Hanratty

Tuesday

Dayan Qigong: 9.30 - 10.30am

Dayan Qigong: 7.00 to 8.00pm

Info


Map


Loading...

Location & Contact Info