Class Details

Instructor: Darryl Moy

Saturday

Chun Yuen/ Chen Taiji: 9.50am to 10.50am*

Dayan Qigong: 11am to 12pm

Wing Chun Kung Fu: 12.10pm to 1.10pm

Info


Map


Loading...

Location & Contact Info