Wimbledon SW19

Class Details

Instructor: Grandmaster Michael Tse

Tuesday

Chun Yuen Quan: 6.30pm to 7.15pm

Dayan Qigong: 7.30pm to 8.15pm

Wing Chun Kung Fu 8.30pm to 9.15pm

Info


Map


Loading...

Location & Contact Info